Ga naar de inhoud

JURIDISCHE KENNISGEVING

Gepubliceerd op 12/12/2018
delen

INFORMATIE OVER DE UITGEVER

Deze site wordt onderhouden door Association La Passerelle, BP 406, 59337 Tourcoing SIRET: 41 766 513 000 015 Verantwoordelijke uitgever: Boris Colin ONTWERP

Agentschap SUPERSONIKS 15, place Gaston Paillhou 37000 TOURS www.supersoniks.com Tel.: +33 2 47 68 93 25

KAARTVERKOOPSYSTEEM

"La Billetterie par Supersoniks" www.la-billetterie.net

HOSTING

GANDI S.A.S 63-65 boulevard Massena in Parijss 75013 PARIJS www.gandi.net

INTELLECTUELE EIGENDOM

In overeenstemming met het code de la Propriété Intellectuelle (Wetboek Intellectuele eigendom) en meer in het algemeen alle overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot het auteursrecht, de gehele of gedeeltelijke reproductie van teksten, afbeeldingen of illustraties die niet uitdrukkelijk bestemd zijn om door bezoekers te worden gedownload, zijn verboden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of rechthebbende.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Het gebruik van de informatie op deze website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Alle bronnen op deze site, teksten, afbeeldingen en illustraties (schema’s, tekeningen, plannen, foto’s en computeranimaties) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en kunnen op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van de uitgever teweegbrengen.

Ondanks de wens van de uitgever om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken en ervoor te zorgen dat de website regelmatig wordt bijgewerkt, is de uitgever immers niet verantwoordelijk voor onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of mogelijke weglatingen met betrekking tot de informatie op de website of de resultaten verkregen door het gebruik en de praktijk van de informatie die op dit communicatiemiddel wordt verstrekt.

UITOEFENING VAN HET RECHT OP INZAGE

In overeenstemming met artikel 34 van de wet “Informatica en Vrijheid” hebt u recht op inzage, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. Om dit recht op inzage uit te oefenen, dient u de uitgever te contacteren.

Voor meer informatie over de wet “Informatica en Vrijheid” kunt u de website van de CNIL raadplegen.